These are my old notes, get to the most recent ones here: Linux notes (most of these notes are included there too, in English)


tilbage... - div noter fra/til opsætning af serveren


[Apache2] - [Reverse Proxy]
sudo vi /etc/apache2/mods-enabled/proxy.conf

Udkommater disse linier (muligvis er der også andre mellem Proxy tagsne)
# <Proxy *>
# Order deny,allow
# Deny from all
# #Allow from .your_domain.com
# </Proxy>


Før sidste </IfModule> tag indføjes:
ProxyPass /spo http://www.stolpaaos.dk/
ProxyHTMLURLMap http://www.stolpaaos.dk/ /spo
<Location /spo>
ProxyPassReverse http://www.stolpaaos.dk/
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLURLMap / /spo/
ProxyHTMLURLMap /spo/ /spo/
</Location>[Apache2] - [Genstart]
sudo /usr/bin/httpd -k restart

Howto: Backup and restore your system!
[Ubuntu] - [Backup]

Skrives i roden

tar cvpzf /mnt/hdd160/backup/backup20070704.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/sys /

Ny version (01-09-2007):
sudo tar cvpzf /mnt/hdd160/backup/backup20070901.tgz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/sys --exclude=/home/nicolai/ftpserver/web --exclude=/var/www/web1/web/data /

[Ubuntu] - [Restore backup]

Pas paa! naeste linie overskriver alt!
Skrives i roden
tar xvpzf backup.tgz -C /


[Ubuntu] - [Backup af eggdrop logs]

Samler en måneds logs i en fil (eks. juli 2007)

tar cvpzf /home/nicolai/eggdrop/logs/oldlogs/egdrop.log.2007-07.tgz /home/nicolai/eggdrop/logs/eggdrop.log.*Jul2007

[Streaming fra PVR-350]
Installer IVTV - Ubuntu 6.06 IVTV Installation (andre Ubuntu guides)

Installer VLC player
sudo apt-get install VLC

Bitrate og oploesning kan indstilles med foelgende komando
ivtvctl --set-codec-params=bitrate_mode=1,bitrate=1000000,bitrate_peak=2500000,framerate=1,stream_type=2 --set-format=width=352,height=576

Optag med:
cat /dev/video0 > /mnt/hdd160/data/web/test.mpg

Stream fra VLC player til en lokal ip (i dette tilfaelde 192.168.1.4), dette giver en okay kvalitet og min VIA C3 1Ghz kan stadig foelge med
vlc -vvv --color pvr:/dev/video0:norm=pal:size=352x576:frequency=687250:bitrate=2000000:maxbitrate=2500000 --cr-average 1000 --sout '#transcode{vcodec=mp4v,vb=2024,scale=1}:duplicate{dst=std{access=rtp,mux=ts,dst=192.168.1.4:8080}}'

For at modtage streamen startes VLC player og der vaelges Aaben netvaerksstream - UDP/RTR - Port 8080

For at skifte kanal kan man (fra en anden SSH terminal) skrive
ivtv-tune -f687.25 -d/dev/video0

Kanal oversigt for TDC i det tidligere Roskilde Amt kan ses her eller her (lokalt).
Evt. kan
-d/dev/video0 udelades da det er default kortet som komandoen virker paa.

Jeg har lavet et bash script som man kan skifte kanal med og starte VLC streamen (pt. til enten desktoppen eller laptoppen, eneste forskel er den ip den streamer til). Brug to ssh forbindelser, en til at starte streamen og en til at skifte kanaler fra. Scriptet ligger her, omdøb det (mv) til tv, læg filen i /usr/bin/ og gør det eksekverbart (chmod).


[Planlagt optagelse] - [atdvr]

./atdvr -d /mnt/hdd160/pvr/ -f 210.25 -o test-dr1.mpg -s 21:08 -e 21:12

eller

nicolai@ubuntu-miniitx:~/bash$ ./atdvr -d /mnt/hdd160/pvr/ -f 203.25 -o DR2-Murphys_Law.mpg -s "20:38 Sep 20" -e "21:40 Sep 20"
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 17 at Thu Sep 20 20:38:00 2007
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 18 at Thu Sep 20 21:40:00 2007
[Afspilning via tv-out på PVR-350] - [mythtv-users]

Direkte afspilning af indkommende signal: dd if=/dev/video0 of=/dev/video16 bs=64k

Afspilning af en mpeg fil fra harddisken: dd if=DR1-StoreNoerd.mpg of=/dev/video16 bs=64k


[PVR-350] - [Vaelg input]

Vaelg composite input: ivtvctl -p 2

Vaelg tuner: ivtvctl -p 4


[PVR-350] - [ffmpeg]

Tag 5 billeder fra en video stream, med 1 billede pr sekund: ffmpeg -s 720x576 -i /dev/video0 -vframes 5 -r 1 test%d.jpg[MLdonkey] - [Start deamon]

sudo mlnet &> /dev/null &

[Arduino script] - [Start]

sudo watch --interval=15 ./arduino &> /dev/null &


[Mus] - Logitech VX Nano

Eller andre mus med flere end 3 knapper og scroll...
Følg denne guide for at bruge btnx til at konfigurere musen.

www.allmobile.dk